20.4.18

05 dan - Camino Santiago del Norte (Sjeverni put)

Zenarruza - Uriona - Gerrikaitz - Multibar - Aldaka - Berriondo - Zarra - Elexalde - Marmiz - Ajangiz - Gernika Lemo - Pozueta - Eskerika - Astoreka - Goikoelexalde - Larrabetzu

Nakon doručka krenuo sam dalje. Bio sam opet u društvu sa 2 Španjolke iz Barcelone. Kad smo došli do jednog mostića uzeli smo kratku pauzu. Ubrzo nakon nekoliko minuta pridružuju nam se i arhelog iz Austrije, dvije Čehinje, Latvijka, a nešto kasnije i doktor iz Austrije i 2 Francuza koja sam viđao i prije. Tako se odjedanput skupila veća grupa ljudi na tom mostiću. Tu smo ostali oko pola sata. Arheolog iz Austrije je rekao: "Men have conversation, women are chatting". Prisutne žene se nisu bunile.

Poslije sam ja se sam uputio do Aratzu i uz fontanu vode sam napravio pauzu. Nešto kasnije mi se pridružuju i 2 Austrijanca. Tu u blizini se nalazio 1 čovjek koji nam je i otvorio crkvu sv. Tomasa da je razgledamo. Na izlazu grada Gernika Lemo opet susrećem 2 Španjolke i 2 Španjolca i tako sam opet s njima krenuo dalje dio puta.

Smjestio sam se u albergue u Larrabetzu, i posebno moram istaknuti gđu. Marisol, volonterku koja je vrlo topla, susretljiva i prijatna.

camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija

Gerrikaitz:
Gerrikaitz camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Gerrikaitz camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija

Gerrikaitz camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Gerrikaitz camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Gerrikaitz camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija

Mendata:
Mendata camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mendata camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mendata camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mendata camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija

Arratzu:
Arratzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Arratzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Arratzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Arratzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Arratzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Arratzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Arratzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Arratzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Arratzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Arratzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Arratzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Arratzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija

Gernika Lemo:
Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Gernika Lemo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija

camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija

Larrabetzu:
Larrabetzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Larrabetzu camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija