9.5.18

24 dan - Camino Santiago del Norte (Sjeverni put)

Vilela - Arante - Villamartin Poqueño - Villamartin Grande - Gondan - San Xusto - Lourenza - Arroxo - Mondoñedo

I ujutro je padala kiša, a ja tek ustao iz kreveta oko 8:30h. Nakon toga usljedila je kava u baru. Nakon kave krenuo sam dalje. Bila su i 2 starija Španjolca to jutro u baru, i kasnije smo se više puta susretali putem i pristizali.

Kad sam došao u gradu Lourenza odmah sam kupio hranu i piće u marketu i smjestio sam se na klupi ispred crkve na trgu. Kako su mi noge bile mokre, izuo sam patike i sušio sam noge i patike. Prava stvar na tome mjestu je i da sam lovio slobodni Wi-Fi tako da sam tu ostao skoro 2 sata.

U gradu Mondoñedo sam se smjestio u albergue. Tu sam susreo poznanika mladog Njemca koji me je ponudio večerom koju je on skuhao. Skuhao je sve skupa: sačivica, kapula, krompir, neki jači začini. Kasnije sam se prošetao gradom koji je stvarno super, pravi grad-muzej, krcat starim lijepim kućama punih grbova, mostićima, fontanama, uskim ulicama, itd. Poslije je u objektu trebalo čekati policiju za prijavu, jer ona održava ovaj objekt. Smjestio sam se na 2 kat.

Arante:
Arante camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Arante camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Arante camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Arante camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Arante camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Arante camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija

Villamartin Grande:
Villamartin Grande camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Villamartin Grande camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija

Lourenza:
Lourenza camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Lourenza camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Lourenza camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Lourenza camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Lourenza camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Lourenza camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Lourenza camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Lourenza camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Lourenza camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Lourenza camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Lourenza camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Lourenza camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija

Lourenza - Arroxo - Mondoñedo:
camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija

Mondoñedo:
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija
Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija Mondoñedo camino de Santiago Norte Sjeverni put sv. Jakov slike psihoputologija