Žrnovnica - Strožanac - Stobreč - Split

Žrnovnica - izvor rijeke Žrnovnice - prateći rijeku od izvora do ušća - Strožanac - Stobreč - Split (oko 25 km)

Rijeka Žrnovnica:
Žrnovnica slike Žrnovnica slike
Žrnovnica slike Žrnovnica slike
Žrnovnica slike Žrnovnica slike
Žrnovnica slike Žrnovnica slike
Žrnovnica slike Žrnovnica slike

Strožanac, pogled iz Stobreča:
Stobreč slike